torstai 24. marraskuuta 2022

MAANPUOLUSTUSKOULUTUS – turvallisuutta yhdessä

Piiripäällikkö everstiluutnantti Vesa Sundqvist esitteli 24.11.2022 MPK - Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin koulutusta sekä ajankohtaisia asioita. Hän kertoi, että Maanpuolustuskoulutus MPK on Suomen kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja. Se tarjoaa koulutusta kaikille, jotka ovat kiinnostuneita sotilastaitojensa tai yleisten turvallisuustaitojensa ylläpitämisestä, kehittämisestä ja laajentamisesta.

MPK perustettiin 1993 valtakunnalliseksi koulutusorganisaatioksi, joka kouluttaa kansalaisia selviytymään paremmin arjen vaaratilanteissa ja poikkeusoloissa. Se toimii  yhteistyöorganisaationa vapaaehtoisen maanpuolustuksen kentällä. Se on myös Puolustusvoimien strateginen ja operatiivinen kumppani, jonka toimintaa ohjaa ja valvoo puolustusministeriö. Yhtenä sen erityistehtävänä on kehittää tutustumistoiminnalla nuorten mahdollisuuksia tutustua maanpuolustukseen.

Maanpuolustustahtoaan voivat MPK:n toiminnassa toteuttaa niin SA-joukkoon sijoitetut, tavalliset kansalaiset, työnantajan palvelukseen varatut kuin varareserviin kuuluvatkin. Koulutusta on saatavilla sekä sotilaille että siviileille ja kaikille sukupuoleen katsomatta.

MPK tukee koulutuksellaan Puolustusvoimien, muiden viranomaisten sekä kansalaisten valmiutta normaali- ja poikkeusoloissa. Se tekee yhteistyötä muiden turvallisuus-, kasvatus- ja valistustyötä tekevien vapaaehtoisjärjestöjen kanssa ja sillä on vuosittain 2000 kurssia, yli 50 000 osallistujaa ja 100 000 koulutuspäivää.

Vallitsevan kansainvälisen tilanteen johdosta on kurssikysyntä kasvanut räjähdysmäisesti ja niiden määrää on kaksinkertaistettu. Toiminnan yksi kulmakivistä on paikallisuus, jossa toimitaan erityisesti yhteistyössä alueen viranomaisten, elinkeinoelämän sekä järjestöjen kanssa. PT

Tutustu OHEISEN DIAESITYKSEN lisäksi yhdistyksen WWW-sivuihin osoitteessa https://mpk.fi/etela-suomi/