torstai 28. maaliskuuta 2019

Kuulon kuntoutuksesta, Antti Aarnisalo 28.3.

HYKSin korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikan dosentti, ylilääkäri Antti Aarnisalo kertoi torstaikahveillamme kuuloaistista, kuulemisesta, kuulovioista ja kuulon kuntoutuksesta. Kuulijamäärästäkin saattoi päätellä, että aihe kosketti.
Aarnisalon mukaan 75-vuotiaista kahdella kolmasosalla on jonkinlaista kuulemisvaikeutta ja jopa kolmannes saattaisi hyötyä kuntoutuksesta tai edes kuulon arvioimisesta.
Kuuloa luokitellessa puhutaan normaalista kuulosta, lievästä, keskivaikeasta, vaikeasta ja erittäin vaikeasta kuulonalenemasta. Keskivaikeassa alenemassa aiheutuu jo väärinymmärryksiä ja vaikeassa tarvitaan apuvälinettä kuulemiseen.
Kuulonalenemiin on monia syitä, ja tavanomaisin on ikäkuulo. Sen takana on Aarnisalon mukaan äärimmäisen yksilöllinen prosessi. Perimä ei sitä yksin selitä. Melu on aiheuttanut paljon kuulovaurioita.
Suomen väestöstä noin 15 prosentilla on jonkinasteinen kuulovamma. Erityisen huolestuttavaa on se, että jo asevelvollisuuden aloittavilla todetaan vaurio, ja se on yleensä täysin itse aiheutettu erilaisilla kuuntelulaitteilla.
Ikäkuulon kuuma tutkimusaihe on dementian ja kuulonaleneman yhteys. ”Pitkään on ollut jonkinasteisesti selvää, että alenema edistää dementian etenemistä. Nyt näyttää, että se on itsenäinen riskitekijä dementialle. Puhutaan jopa viisinkertaisesta riskistä.”
Puheen kuulemisessa menetetään yleensä ensin konsonantit. Kuulolaitteita käyttäville ei koskaan saisi huutaa, Aarnisalo tähdentää, sillä huudettu puhe tuo vokaalien energiaa ja peittää konsonantteja. Kaikki kojeet on säädetty kuulemaan normaalia puheääntä.
Kuulon kuntoutus kuuluu hoitotakuun piiriin. HUS-alueella ollaan Aarnisalon mukaan täysin hoitotakuussa. Apuvälineitä annetaan vuosittain 14 000-15 000 ja avuksi on tehty ostopalvelusopimuksia.
Kuulon kuntouttamiseen pääsyyn on sovittu tietynlaisia kriteerejä. Lähtökohta on, että on otettu kuulokäyrä. Ensiksi tarvitaan lääkärin lähete kuulokeskukseen, missä tutkitaan ja luovutetaan kuulokoje ilmaiseksi pitkäaikaiseen lainaan. Paristot on hankittava itse. Vastedes tarjolle tulee entistä enemmän ladattavia kojeita.
Herkästi ajatellaan, että kuulokoje tekee huonokuuloisesta normaalikuuloisen. ”Sellaista laitetta ei ole keksitty, joka pääsisi lähellekään oman sisäkorvan toimintaa”, Aarnisalo vakuuttaa. ”Koje vain vahvistaa ääntä ja korjaa tiettyjä taajuuksia, ja valtaosa niistä on kyllä aika fiksuja.”
Nykyiset kuulolaitteet ovat pienoistietokoneita. Markkinoilla on Aarnisalon mukaan varmasti 3 000 erilaista kojetta. Sairaaloissakin niitä on sadoittain ja ne ovat hyvää keskitason teknologiaa. Tarjolla on myös erikoiskojeita erikoistilanteisiin.
Uusi teknologia on tuonut mukanaan sisäkorvaistutteen, joka voi auttaa, kun kuulokoje ei enää riitä. Leikkaamalla sisäkorvaan asennettavalle kojeelle ei ole erityistä ikärajaa. Hyöty on Aarnisalon mukaan merkittävä pikkulapsesta vanhukseen. Voi kuitenkin olla, että ikääntynyt sopeutuu istutteeseen nuorempaa hitaammin.
Tutkittu on sitäkin, miksi kuulokojeen saanut ei sitä käytä. Sopeutumisprosessi kestää Aarnisalon mukaan yllättävän pitkään, jopa vuoden. Käyttäjän olisikin aktiivisesti totuttauduttava erilaisiin oloihin ja sinnikkäästi harjoiteltava.

Aarnisalon esitys oli erinomainen, äänenkäyttöä myöten. ET

Antti Aarnisalon kiitollista yleisöä