torstai 14. maaliskuuta 2019

Taksen kevätkokouksen vieraana kansanedustaja Mia Laiho

Mia Laihoi
Kansanedustaja, Espoon kaupunginvaltuutettu, lääketieteen tohtori Mia Laiho saapui
vieraaksemme hyvin ajankohtaiseen aikaan, sote oli kaatunut ja Suomen hallitus eronnut. Mia on ollut vuoden kansanedustaja ja perustuslakivaliokunnan jäsen, joten hän on ollut mukana sote-uudistusta tekemässä.


Varsinkin maakuntalait vaativat paljon työtä. Mia kertoi, että uusmaalaisena kansanedustajan hän ei voinut pitää suunniteltuja maakuntia yhdenvertaisina. Monissa maakunnissa olisi ollut vain murto-osa Uudenmaan maakunnan 1,7 miljoonasta asukkaasta.

Mian mielestä sote-uudistusta tarvitaan. Se pitäisi vain tehdä suunnitelmallisesti useamman vaalikauden aikana tai sitten palastella sote useampaan osaan. Tällä hetkellä pitäisi katsoa eteenpäin ja keskittyä soten läpiviemiseen ilman maakuntamallia. Ei pidä lukkiutua liikaa joihinkin raameihin vaan laajemmilla hartioilla työstää uutta sotea.

Mian mielestä soten keskipisteenä pitäisi olla ihminen, ei hallintohimmeli. Hän piti hyvänähenkilökohtaista budjettia tai asiakasseteliä sairaalle tai vammaiselle ihmiselle, joka voisi hankkia tarvitsemansa palvelut haluamastaan paikastaan.

Vanhuspalveluissa kilpailutus on mennyt monessa kunnassa pieleen. Hinta vaikuttaa laatuun. Mian mielestä pitäisi ottaa käyttöön vanhusten palvelusetelit. Espoossa Mia on tehnyt yhdessä Kristiina Mustakallion kanssa valtuustoaloitteen palvelusetelillä saatavasta hoidosta vanhuksen tai sairaan toivomasta paikasta.

Vanhuspalveluissa toimintatapaa pitäisi muuttaa siten, että asiakkaitten näkemykset pitää ottaa huomioon. Ihmisen pitää saada lääketieteellisesti oikeaa hoitoa oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa.

Mia totesi, että tämä sote-malli kaatui poliittisiin erimielisyyksiin, ei perustuslakiin. Sote kuitenkin tarvitaan. EK